Påskeavvikling

Vi i ABC håper våre kunder er friske og trygge, omstendighetene tatt i betraktning.

Vi kan melde om normal drift hos ABC, og vi ser foreløpig ingen tegn til at dette skal endre seg. I så fall vil vi oppdatere nettsiden vår www.abcorneliussen.no.

Vi planlegger noe redusert drift i påskeuken. Både lager og produksjon har drift i påskeuken, men bemanningssituasjonen vil være noe lavere enn vanlig. Vi bemanner ut i fra kjent ordremengde, og vi ber derfor våre kunder om å planlegge behov og melde fra til oss så raskt som mulig.

På onsdag før skjærtorsdag, stenger ABC kl. 12:00.

Vi ønsker dere alle en fin påske!