Produkter

Tarmer

Tarmer er delt opp i 2 kategorier, naturtarmer og kunsttarmer. Naturtarmer er fellesbetegnelsen for fåretarm, svinetarm og kroktarm og brukes til utallige pølseprodukter.

Kunsttarmer produseres av collagen, plast og cellulose og fiber. Kunsttarm brukes i produkter som farseprodukter og ulike pølseprodukter.