Om ABC

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble gjeldene f.o.m 1.juli 2022 i Norge. Formålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan vi håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at vi som virksomhet skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurderinger

Arne B. Corneliussen AS følger Orkla sin policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden.

Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften.

Risikoen for avvik fra policyen blir hvert år analysert, samtidig som det blir utarbeidet vi en plan for det videre arbeidet med å ivareta menneskerettigheter.

Krav til leverandører

Arne B. Corneliussen AS har mange direkteleverandører og underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft.

Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

Mer informasjon om Orkla sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes i Orkla sin års- og bærekraftsrapport  (adresse til link: https://www.orkla.no/arsrapport/)

I årsrapporten for 2022 finner du informasjon på følgende sider:
Informasjon om organisering og driftsområde: side 9, side 11-19
Informasjon om segmenter: side 197-203
Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: side 96-97, side 113
Negative konsekvenser og risiko, tiltak: side 113-121

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til:

Produkter for det profesjonelle markedet:
Kundeservice Arne B. Corneliussen AS
E-post: ordre@abcorneliussen.no

Bærekraftsansvarling hos Idun Industri er Birgitte Flatval:
E-post: birgitte.flatval@bako.no