Oppdatert info. vedr. korona

Vi er glade for å informere om at situasjonen fremdeles er under kontroll for ABC. Alle ansatte er på jobb og vi har fokus på å opprettholde daglige rutiner og gjøremål. Strømmen av varer både inn til ABC og ut fra ABC fungerer bra.

Vi har flyttet mye av leveransene våre til kunder til Idun-transport, og dette virker å fungere bra.

Samfunnet virker nå å starte sakte, men sikkert opp igjen. Pass på å ha god dialog med din ABC-kontaktperson, slik at vi er klar over evt. endret varebehov og kan gi deg best mulig servicegrad.

Husk gode smitteverntiltak og ta vare på hverandre!