Arne B. Corneliussen AS har gjennom målbevisst og langsiktig arbeid hatt mattrygghet og kvalitetssikring i fokus i alle ledd.

For oss er det en selvfølge at våre kunder skal føle seg sikre på at produkter levert av ABC er trygge, i overensstemmelse med spesifikasjoner og tilfredsstiller krav fra myndigheter og sertifiseringsorgan. Dette oppnås gjennom en veletablert politikk, forpliktelse fra øverste ledelse, stadig utvikling og vedlikehold av virksomhetens kvalitetssystem, samt fokus på høy kompetanse hos medarbeidere i alle ledd. Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sørge for at kvaliteten på produktene er i henhold til de gitte spesifikasjoner. ABC er sertifisert i henhold til mattrygghetsstandarden BRC.

Politikk

Kvalitet og mattrygghet

Vi skal levere trygge produkter.

Produktene skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende krav.

Vi skal levere riktig produkt med riktig kvalitet, til riktig tid.

Våre ansatte skal gjennom kompetanse gi produktene en merverdi i form av produkt- og prosessutvikling.

ABC skal bidra med varer og service som skal gjøre våre kunder fornøyde.

Miljø

Vi er en bedrift som ønsker å ta miljøansvar gjennom å:

Anvende produksjonsmetoder som gjør at vi bruker råvarene og energiressursene effektivt.

Håndtere avfallet på en miljømessig måte og gjøre det enklere for våre kunder å gjøre det samme.

Stille de samme krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Kun benytte produkter som gir minst mulig skade for miljøet.

Etikk

Som en del av et stort globalt selskap, tar ABC samfunnsansvar på nasjonalt og internasjonalt nivå hvor menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og antikorrupsjon blir ivaretatt.

Vi vil bidra til at de varer som tilbys den norske forbruker er produsert i henhold til gode etiske retningslinjer, som ivaretar menneskerettigheter og dyreetiske hensyn.

Vi tar avstand fra barnearbeid.

Vi tar avstand fra all form for trakassering og diskriminering.

Vi tar avstand fra dårlig dyrevelferd.

Vi skal utvise god forretningsetikk i alle deler.

HMS

Vi skal prioritere arbeidet med HMS slik at ABC fremstår som en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte.

Ansatte er en viktig ressurs i ABC. Vedlikehold og utvikling av faglig kompetanse skal ha høyt fokus.

Alle ansatte skal bidra til å skape en trygg arbeidsplass preget av medvirkning, engasjement og trivsel.

Kvalitetssystem

ABC har et etablert og dokumentert kvalitetssikringssystem som kontinuerlig vedlikeholdes og videreutvikles. Mattrygghet er en av grunnpilarene i dette arbeidet. Gode rutiner og et høyt fokus på mattrygghet gjennom hele verdikjeden sikrer at produktene vi omsetter er trygge og holder stabil ønsket kvalitet.

Som leverandør av råvarer til matindustrien i Norge, ønsker ABC å sikre våre kunder og forbrukere trygge produkter av høy kvalitet. Eksterne revisorer fra Det Norske Veritas kontrollerer årlig at ABC oppfyller kravene i standarden. ABC er i tillegg en Debio godkjent bedrift med årlig revisjon.

Etikk og miljø er to viktige faktorer som er integrert i vårt kvalitetssystem. Vi jobber tett med leverandørene for å sikre at også de fokuserer på dette, og vi er medlem i Sedex og Grønt punkt. ABC vil i tiden framover kartlegge sitt miljøfotavtrykk, hvor også produktene fra våre leverandører inngår. Vi håper denne informasjon også kan bli nyttig for våre kunder.

Allergener

I samarbeid med våre leverandører jobber vi med å skaffe produkter uten merkepliktige allergener, uten at det skal gå utover kvaliteten på produktet. Vi arbeider også sammen med våre kunder for å finne gode alternative allergenfrie løsninger.

Vi har en egen produksjonsavdeling hvor kundespesifikke blandinger produseres. Her er det utarbeidet gode rutiner for styrt produksjon og for trygg håndtering av allergener. Vi prøver å begrense hvilke allergener vi tillater inn i vår produksjon, og allergener som ikke allerede blir bearbeidet i produksjonen vil heller ikke bli tatt inn.

Dokumentasjon