Oppdatert info. vedr. korona

Vi kan melde om uendret situasjon for ABC.

Logistikk kan bli en utfordring, og vi har derfor besluttet å sende mest mulig utgående transport til våre kunder med Idun-transport. Dermed kan det være at du ser en annen bil og treffer en annen sjåfør enn den du er vant til når du mottar varer fra oss fremover. Idun har egne biler og egne sjåfører som til daglig leverer bakeriingredienser i samme områder som mange av ABCs kunder befinner seg.