Oppdatert info vedr. korona

ABC kan rapporterer at situasjonen fremdeles er under kontroll hos oss, både med tanke på produkter inn til oss og produkter ut til kunde. Usikkerhetsmomentet nå er logistikk, men foreløpig ser dette ut til å fungere greit.
Som nevnt i forrige oppdatering, så opplever vi at noen leverandører av varer og/eller tjenester, øker prisene til ABC som følge av Force Majeure. Vi går i dialog med disse og forsøker å begrense konsekvensene mest mulig. Det vil bli aktuelt å justere prisene på de produktene hos oss som berøres. Dette gjøres fortløpende.