Oppdatert info vedr. korona

Her følger en oppdatert status for situasjonen hos ABC som følge av utbrudd av Covid 19 / Koronaviruset. Situasjonen er under kontroll hos ABC. Dersom dette endrer seg, vil det straks legges ut informasjon her.

Inngående varestrøm er bra, og alle våre leverandører melder at de har situasjonen under kontroll hos seg. Vi har mottatt info om at det må påregnes noen dager ekstra i logistikkleddet som følge av økt grensekontroll og kansellerte ferger. Vi har fått informasjon fra enkelte leverandører, om at de ser seg nødt til å justere priser som følge av situasjonen. Disse prisøkningene må vi videreføre.

Utgående varestrøm, altså leveranser til våre kunder er også under kontroll.

Vi har omdisponert ressurser/mannskap til driftskritiske funksjoner som lager og produksjon. Dette er i første rekke et forebyggende tiltak for å sørge for å ha tilgjengelige ressurser som vet hvordan jobben skal utføres, dersom situasjonen forverrer seg mht. bemanningssituasjonen. Vi skal opprettholde så god servicegrad som mulig til markedet.

NB: Vi opplever at stort trykk fra kunder som ønsker at vi fyller ut skjemaer og holder dem løpende oppdatert via personlig kontakt. Dette bidrar til å redusere kapasiteten vår. Vi ber kundene våre ta hensyn til at vi er i en presset situasjon, og at vi må prioritere ressursene våre til å opprettholde daglige gjøremål. Vi holder nettsiden vår oppdatert, og vi kontakter kundene våre dersom vi ser at vi løper inn i situasjoner som vil ha innvirkning på kundens drift og/eller leveranser.