Samsvarserklæring for matkontaktmaterialer

Samsvarserklæringer på emballasje er viktig. Som importør av emballasje har vi et større ansvar, enn dem som bruker det, å forsikre at emballasjen vi selger er trygg.

For at vi skal være trygge på at det vi selger har gjennomgått de analyser det skal, har vi nå inngått et samarbeid med Eurofins Product testing. Eurofins hjelper oss å gjennomgå dokumentasjonen på emballasjen fra vår leverandør. ABC utarbeider samsvarserklæringene sammen med Eurofins. Eurofins utarbeider også sjekklister for de ulike materialtypene, som er gode å ha når man skal kjøpe inn ny type emballasje eller maskinutstyr som kommer i kontakt med mat. Ved å gjøre denne jobben selv opparbeider vi oss større kunnskap om innholdet i en samsvarserklæring, og kan selv lettere oppdage eventuelle mangler. Alle emballasjeprodusentene ABC kjøper av er europeiske, de er BRC sertifisert og har høyt fokus på mattrygghet.

Mattilsynet har presisert at det ikke er et krav i lovverket om at man skal ha EK på emballasjen. Kravet er en samsvarserklæring. Dette kan være EK, Normpack eller samsvarserklæring fra importør eller produsent. Så lenge den oppfyller kravene om samsvarserklæring i matkontaktforskriften. Det er heller ikke noe krav om gyldighetsdato på disse erklæringene. Den skal fornyes når det er endringer i materialet eller endring i lovkrav.