Matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. Årlig kastes det i Norge rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat.

ABC ønsker å bidra til redusert matsvinn. Vi kaster derfor ikke produkter som fortsatt er av god kvalitet. Alle produktene ABC selger har en best før dato. Det innebærer at produktet er holdbart og kan benyttes utover den datoen som er satt, såfremt det bevarer produktets egenskaper. Derfor gjennomgår alle våre produkter en grundig vurdering før produktet får en forlenget dato. Produktene våre er ikke lettbedervelige, og har lav vannaktivitet. Det vil ikke kunne skje en mikrobiologisk vekst i disse produktene. Det er derfor ikke noe helsefare å bruke disse produktene som har fått forlenget holdbarhet.