Oppdatert info vedr. korona

Samfunnet har nå normalisert seg en god del, selv om Covid 19 pandemien ikke er over. Vi har lovet å holde nettsiden vår oppdatert ved endringer i leveringssituasjonen for ABC, og det skal vi fortsette med. Heldigvis har det ikke vært annet enn godt nytt å melde så langt.

ABC var tidlig ute med beredskap i forbindelse med pandemien. Vi etablerte umiddelbart en beredskapsgruppe som utarbeidet gode planer for smitteforebygging og for opprettholdelse av drift i tilfelle smitte blant ansatte. Vi har hatt alle kontorfunksjoner på hjemmekontor, slik at lager og produksjon har vært skjermet.

Vi har hatt høyt fokus på å ha nok av de riktige varene på lager, slik at våre kunder skulle oppleve høy leveringsgrad fra ABC gjennom den vanskelige tiden vi har vært gjennom. Logistikk har vært et usikkerhetsmoment gjennom pandemien, og vi besluttet tidlig å bruke biler fra vårt søsterfirma Idun for å sikre utgående leveranser. Vi opplever at dette har vært positivt.

Våre ansatte har gjort en flott jobb så langt i «korona-tiden». Vi ønsker å gi honnør til våre kunder som vi har hatt veldig god dialog med gjennom pandemien. Dette er viktig for at vi skal kunne gi den servicegraden vi ønsker, så fortsett å spille oss gode!

Vi vet at mange av våre kunder har hatt det tøft de siste månedene, og vi håper at situasjonen nå bedrer seg for alle. En sommer der nordmenn ferierer i Norge og bruker penger på norske produkter, bør borge for at økonomien får en dytt i riktig retning. Ta gjerne kontakt med oss for bistand til å lage flere gode produkter!

Fortsett å ta vare på hverandre!