Informasjon vedr. korona

ABC følger utviklingen rundt Korona-viruset tett, og vi tar situasjonen på alvor. Vi har etablert en egen beredskapsgruppe som jobber med både interne og eksterne saker vedrørende opprettholdelse av drift og leveringssituasjon til våre kunder.
Beredskapsgruppen er bestående av nøkkelpersonell fra innkjøp, HMS, kvalitet, drift og marked. Denne gruppen vil følge utviklingen tett, og utarbeider handlingsplaner løpende basert på den informasjon som foreligger og de pålegg som foreligger fra myndighetene og Orklas overordnede beredskapsgruppe.
Det er innført en rekke forebyggende tiltak for å hindre smitte blant våre ansatte og for å sikre normal drift og leveranser. Noen av tiltakene er:
• All reisevirksomhet er avlyst, både utland og innenlands
• Det er restriksjoner på møtevirksomhet
• Høy fokus på hygiene og vaner som forebygger smitte
• Retningslinjer for å ta imot sjåfører, besøkende og kontraktører
ABC følger løpende med på myndighetens anbefalinger og retningslinjer, og gjennomfører tiltak basert på disse. Foreløpig ser vi ingen utfordringer i ABCs drift og leveranser til kunder ut i fra situasjonen vi selv kontrollerer. Vi kommer til å informere våre kunder fortløpende ved evt. endringer i situasjonen.