EVOH i emballasje

Kjære kunde

Vi har mottatt informasjon fra en av våre leverandører hvor det varsles om omfattende leveringsproblemer, og tilfeller av Force Majeure, av EVOH, som er barrieremateriale i mange filmer. Til nå har vår leverandør klart å tilfredsstille etterspørselen, men varsler at det vil bli underskudd på EVOH i nærmeste framtid. Dette vil også påvirke leveringstiden i meget stor grad.

Følgende tiltak er derfor varslet:

1. Til situasjonen normaliserer seg, vil det kun produseres repeatordre hvor det er EVOH i filmen.
2. Forventet leveringstid for repeatordre er mars 2022.
3. Alle priser vil bli rekalkulert.
4. Inneliggende ordrer vil bli produsert etter beste evne, men forsinkelser må påregnes.

Tiltak for å lempe på situasjonen er å gå kritisk gjennom alle prosjekter med tanke på nødvendigheten av å ha barriere i filmen. Det blir derfor viktig at ABC, leverandør og kunde ser på dette sammen for å se om det finnes alternative løsninger.

Vennligst videresend denne informasjonen til rette vedkommende i din bedrift.