Kjære Kunde!

Med bakgrunn i svekkelse av den norske krone de siste månedene, ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser.

Nye priser er gjeldende fra 5. januar 2015.

Ta kontakt dersom du ønsker en ny oppdatert prisliste.