RÄUCHERGOLD – pålitelige røykeprodukter – gode resultater

RÄUCHERGOLD® røykeflis og røykestokker fra markedslederen JRS, fokuserer på å redusere kostnader og bedre miljøet.

En bransjeundersøkelse viser at produkter som brukes under røykeprosessen utgjør kun 0,1 % av de totale kostnadene. Feil som blir gjort på dette området kan imidlertid være svært kostbare. Spesielt i tilfeller der tilsynelatende billig treavfall eller dårlig flis blir brukt, kan det være et klart tilfelle av å spare penger på feil sted.

Moderne røykeanlegg krever de mest homogene materialer som mulig, for pålitelig og kontinuerlig drift. Partikkelstørrelser, restfuktighet og materialrenhet i alle partier bør ligge innenfor en smal toleransemargin og må optimaliseres for systemet som brukes. I tillegg til dette er det viktig å sikre at mugg og bakterieforurensning forårsaket av dårlig materiale unngås.

Farlige toksinforekomster og forurensing av soppsporer i produksjonsområder og røykeanlegg kan føre til store skader i form av kostnader som påløper under rengjøring og produksjonsstans – og ikke minst tap som følge av forurensede, uspiselige kjøttprodukter. I moderne røykeanlegg er materielle defekter i røykestokkene umiddelbart merkbar, særlig i store produksjonsserier. Sprekker i overflaten, eller trevirke som er vridd og forvrengt under den endelige tørkeprosessen, kan i verste fall føre til en total stans av anlegget. Resultatet kan være store tap i den totale produksjonsprosessen.

JRS har spesielle produksjonsprosesser, testing og kvalitetskontroll for å sikre maksimal pålitelighet i driften av røykeanlegget på lang sikt, og dette bekreftes av HACCP og ISO sertifisering. RÄUCHERGOLD® røykeprodukter er laget med PEFC-sertifisert ubehandlet bøk, eik, gran og edelgran. For å unngå forvirring med produkter som ligner, men er av dårlig kvalitet, er alle sertifiserte RÄUCHERGOLD® røykeprodukter JRS stemplet.

Produsenter vil bli overbevist av problemfri pålitelig anleggsdrift, lavere energiforbruk og en reduksjon i vannforbruket, avløpsvann og rengjøringsmidler som sitt bidrag til miljøet! Forbrukerne vil like den spesielle smaksopplevelsen som stammer fra den fine, naturlige aromaen og gir god kvalitet på kjøtt-, pølse- og fiskeprodukter ved hjelp av RÄUCHERGOLD® røykeprodukter.