Räuchergold – pålitelige røykeprodukter

Rächergold røykeflis og røykestokker fra markedslederen JRS, forkuserer på å redusere kostnader og bedre miljøet. Moderne røykeanlegg krever de mest homogene materialer som mulig, for pålitelig og kontinuerlig drift.

Produsenter vil bli overbesvist av problemfri pålitelig anleggsdrift, lavere energiforbruk og en reduksjon i vannforbruket, avløpsvann og rengjøringsmidler som sitt bidrag til miljøet.

Ønsker du mer informasjon, les mer her