Personvern

Informasjon om Arne B. Corneliussens behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Arne B. Corneliussen AS har det daglige ansvaret for nettbaserte behandlinger av personopplysninger på www.abcorneliussen.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Screenpartner er databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver: NorISP (drift av webserver).

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren i Norge. Det er kun Arne B. Corneliussen AS og Screenpartner (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Arne B. Corneliussen AS og Screenpartner regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle Arne B. Corneliussens AS markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Kontakt oss på office@abcorneliussen.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.