Oppdatert info vedr. korona

Norge, og da særlig kommunene rundt Oslo og Nordre Follo, opplever nå strengere restriksjoner som følge av Covid-19. ABC har fokus på å opprettholde alle funksjoner og servicegrad til markedet. Det er viktig at våre kunder holder god kontakt med sine ABC-kontaktpersoner, og så snart som mulig informere dersom dere ser det blir endringer i varebehov. Dette for at ABC raskt kan ta informasjonen med i sin planlegging.

Ta vare på hverandre!