salgs og levbetingelser for ABC, gjeldende fra 20200312