4 NM-vinnere inviteres på fagtur

ABC som sponsor til NM i Kjøttprodukter 2014 har gleden av å gi samtlige vinnere i de fire NM-klassene en ekstra påskjønnelse. Vinnerne får dekket en faglig 2-dagers tur til vår samarbeidspartner Frutarom Savory Solutions i Stuttgart, med alle kostnader dekket.

NM i Kjøttprodukter er et godt tiltak for kjøttbransjen. En sunn konkurranse bidrar til å heve kjøttproduktene og vi har sett en tydelig kvalitetsheving og for oss i ABC er det helt naturlig å være sponsor for NM. Dette er en viktig del av bransjen og dessuten et veldig hyggelig bransjetreff.