ABC er BRC-godkjent

Vi er stolte av igjen å kunne smykke oss med BRC-godkjenning, grad AA.

Takk til alle i ABC for vel gjennomført BRC-revisjon 2023. På nytt har vi bevist har vi har gode og robuste kvalitetsrutiner etablert hos oss, noe som betyr at vi fortsatt beholder vår BRC AA grad. BRC AA sertifikatet som vi nå på nytt bekrefter på 3 året, er et viktig bevis på at vi ivaretar kvalitet og mattrygghet på best mulig måte for alle våre kunder, leverandører, og Orkla.
Vi skal være stolte over hva vi samme får til, og at vi alle fortsetter å dra i samme retning slik at vi kan videreutvikle og bygge våre rutiner, systemer og kvalitetskultur enda sterkere.
Vi er strålende fornøyde med resultatet og jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi takker ABCs flinke kvalitetsteam, Henry, Bente, Ingrid og Thu, for dette meget gode resultatet.